Floresteca Logo

Bosbouw

Bosbouw

De traditionele vorm van houtproductie bestaat uit de exploitatie van natuurlijke bossen. Door een groeiende welvaart en wereldpopulatie raken vele grondstofvoorraden, waaronder ook natuurlijke bossen, uitgeput. In de tropen vindt bijvoorbeeld een jaarlijkse ontbossing plaats van 12,3 miljoen
hectare. De gevolgen van deze roofbouw manifesteren zich volgens vele wetenschappers ook in een wijziging van de klimatologische omstandigheden, het zogenaamde broeikaseffect. De roep om bescherming van natuurlijke bossen wordt dan ook steeds groter. Uitputting en bescherming van
natuurlijke bossen doen het aanbod van hardhout afnemen.
Plantages zijn bij uitstek geschikt voor efficiënte en goedkope productie van hout. Kleine arealen met een goede infrastructuur produceren een veelvoud ten opzichte van houtwinning uit natuurlijke bossen en tropische regenwouden. In rapporten, uitgegeven door de Food and Agricultural Organization (FAO) van de Verenigde Naties, blijkt dat de productie op plantages 6 tot 20 keer hoger kan liggen dan de productie in natuurlijke bossen.

Bijkomend voordeel is dat plantages, mits goed gespreid en professioneel beheerd, een laag risicoprofiel kennen. De kasstromen van plantages laten zich vooraf goed prognosticeren en de waardegroei van de activa neemt toe met de groei van de opstanden en de prijsstijgingen.

Ten behoeve van papier- en industriehout zijn sinds enkele decennia in onder meer Zuid-Amerika en Scandinavië grootschalige, zeer professionele plantages opgezet met eucalyptus en naaldhout. Door middel van innovaties op het gebied van onderhoud, zaadveredeling en enten zijn groeicycli teruggebracht van 25 jaar naar 7 jaar en productiecijfers opgevoerd van 15 m3/jaar/ha naar
45 m3/jaar/ha. Door technologische verbeteringen ten aanzien van oogsten en verwerken van hout is er een verdere rendementsverbetering bereikt.

Floresteca is van mening dat in de hardhoutsector aanzienlijke productiviteitsverbeteringen doorgevoerd zullen worden.

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord

wachtwoord vergeten?


© Floresteca 2023 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement