Floresteca Logo


 Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT)

De Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (verder ook te noemen "SATT") is opgericht in 1994 en is een onafhankelijke stichting die in haar hoedanigheid van bewaarder/trustee, teakbomen in eigendom houdt voor derden aan wie zij certificaten van opbrengstrechten heeft uitgegeven. Tevens is SATT de betaalagent van de kapopbrengsten. Het aantal hectare dat Floresteca BV in eigendom heeft  middels Certificaten van opbrengstrechten, alsmede de opbrengsten daaruit, vinden hun weerslag in de jaarrekening van SATT. Aangezien SATT een stichting zonder winstoogmerk is deponeert zij geen jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Voor inzage in de jaarrekeningen van SATT kunt u zich daarom wenden tot de website www.tectonastichting.nl.

 

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord

wachtwoord vergeten?


© Floresteca 2023 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement