Floresteca Logo

Nieuwsbrief 43

Update Floresteca BV - november 2020

Geachte crediteuren van Floresteca BV,

U bent door ons voor het laatst geïnformeerd tijdens de vergadering van schuldeisers op 2 februari jongstleden. Helaas moeten we u meedelen dat de financiële verwachtingen uit het crediteurenakkoord (gebaseerd op de jaarrekening 2017) om een aantal redenen fors in negatieve zin is bijgesteld.
  • Op de eerste plaats is er de impact van de reeds gekapte plantages.
  • Daarnaast blijkt dat de eerder aangenomen prijsstijgingen voor teakhout op dit moment achterwege blijven. De gebruikte kapoptimalisatie software geeft dan aan dat de bomen sneller gekapt moeten worden. Door de snellere kap is er niet alleen sprake van een lager volume, maar dit volume is ook relatief minder waard doordat de dikte mee de prijs bepaalt. Tevens blijkt uit de marktacceptatie dat in de praktijk een grotere korting aan kopers gegeven moet worden dan de 8% die in het eerdere model was ingerekend. Dit loopt bij kleinere stammen op tot 25% en tot 14% bij een diameter van 40 cm. De impact op het huidige gebruikte waarderingsmodel is -19% kubieke meters commercieel hout.
  • De analyse naar het model 2021 moet nog gemaakt worden. De commerciële invloed zal substantieel zijn en wordt toegelicht in het jaarverslag van de jaarrekening 2019. (Zoals gezegd wordt u hier voor het eind van het jaar over geïnformeerd.)
  • FSA heeft ons ook geïnformeerd dat op de plantages in wisselende mate sprake is van ziekte in de bomen. Door de directie van Floresteca BV is aan FSA gevraagd informatie te verstrekken over de inschattingen en de mate waarin maatregelen worden genomen om deze verspreiding van ziekte te beperken. Daarnaast is gevraagd onder welke voorwaarden de aangetaste bomen op zich commercieel kunnen worden verkocht. Dit om u in de toekomst beter te kunnen informeren met betrekking tot het risico van de boomziekte voor de verwachte opbrengst.
  • VTP (vereniging van teak participanten) heeft in Brazilië een clash Action gestart. Daarom wordt FSA geconfronteerd met onverwachte juridische kosten, die ten laste komen van de opbrengst voor de schuldeisers, immers de kosten van FSA lopen op, waardoor het resultaat voor de schuldeisers minder wordt.
  • Door de coronapandemie is er sprake van afgeschaalde bedrijfsvoering bij FSA; hierdoor worden voorgenomen kapplannen niet of ten dele uitgevoerd. Door deze pandemie is ook de afzetmarkt in India terughoudend, zodat de verkoop stagneert.
  • Om deze periode te overbruggen heeft FSA een lening afgesloten.
 
 
Lees hier meer door in te loggen op uw persoonlijke webpagina en klik dan door onder Mijn Account » Nieuwsbrieven.
 

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord

wachtwoord vergeten?


© Floresteca 2023 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement