Floresteca Logo

Postadres
Floresteca B.V.
Postbus 79131
1070 ND Amsterdam

Bezoekadres
Floresteca B.V.
World Trade Center
Stawinskylaan 825
Tower B, 8th floor
1077 XX  Amsterdam

Internet
Website:
www.floresteca.nl

Algemeen:
info@floresteca.nl

Kvk: 34159844

T +31 (0)20-5224455
F +31 (0)20-5224456
Header afbeelding

Nieuwsbrief 41 kerst 2018

Nieuwsbrief 41 Kerst 2018

 
Floresteca 24 Kerstbomen oud!
 
Opgericht in 1994! Een verwijzing naar het jaar van oprichting zoals je vaak in marketing ziet om de historie van een bedrijf te benadrukken. Voor een bosbouwbedrijf is het echter geen loze kreet. Van het begin tot einde van dit project zullen we 40 jaar bezig zijn. De groei van kwaliteitsbomen heeft tijd nodig. Gezeten onder onze 24ste Kerstboom is het een mooi moment om kort terug te blikken op de gigantische klus die met succes geklaard is en vooruit te kijken naar wat het komend decennium nog moet gebeuren.
 
Rapportages
 
Uitgebreide rapportages vindt u onder het kopje Rapportages op onze website www.floresteca.nl. Hierin informeren wij u zo volledig mogelijk over planning, uitvoering en realisatie van uw teakplantages. Onderstaand een bondige samenvatting van de activiteiten sinds 1994.

Financiering
 
Bosbouw is een kapitaalsintensieve bedrijfstak. Er zijn veel werknemers nodig om de enorme bosbouwoppervlaktes te bewerken, men gebruikt per boerderij 20 tot 25 jaar kostbaar land en er worden zware machines ingezet. De opbrengst daarentegen realiseert met pas 20 tot 25 jaar na aanplant. Er zijn daarom maar weinig privé bedrijven die teakhout plantages kunnen beginnen. Dat dit Floresteca is gelukt is aan u, de beleggers, te danken. Afgerond hebben beleggers bij Floresteca in totaal EUR 120 miljoen ingelegd in teak certificaten die de opbrengst van specifieke boerderijen ontvangen. Daarnaast zijn er circa EUR 75 miljoen (contante deel) in leningen aan het bedrijf verstrekt met een gemiddelde rente van 7,8%. Ter overbrugging van onderhoudskosten zijn door onze dochteronderneming Floresteca SA tevens leningen aangetrokken van Amerikaanse pensioenfondsen van ruim 20 miljoen USD. Deze laatste leningen zijn inmiddels allemaal afgelost. 
 
Aanplanten
 
Van 1994 tot en met 2008 heeft Floresteca zich hoofdzakelijk gericht op het aanplanten van teakbomen. Met tot soms meer dan duizend werknemers werden in totaal 24 duizend ha met 30 miljoen teakbomen aangeplant. De sociale voordelen van deze langdurige substantiële werkverschaffing in een afgelegen regio als Matto Grosso, Brazilië moge duidelijk zijn. Wat u wellicht niet wist is, dat door de aanplant van uw bomen, ongeveer 3 miljoen ton CO2 werd vastgelegd. Genoeg om de CO2 uitstoot van driehonderdduizend Nederlanders een jaar lang te compenseren.
 
Onderhouden
 
De periode 2008 tot en met heden kenmerkt zich vooral door de focus op onderhoud waartoe ook de praktijk van het uitdunnen van bomen behoort. Van de 30 miljoen aangeplante bomen blijven er uiteindelijk 3 miljoen over die aan de kwaliteitseisen van een eindkap voldoen. De opbrengst van de uitdunningen werd besteed aan verder onderhoud van de plantages.
 
Kappen
 
In 2016, 2017 en 2018 waren diverse plantages eindelijk rijp voor een finale kap. Totaal werden 2.750 ha geoogst. De oogst varieert per plantage en per boom. Dat levert een rijk pallet aan verschillende segmenten product op. De commerciële stammen variëren in lengte en in diameter van 20 tot 50 cm.  Ter besparing van transportvolume worden de dunnere bomen eerst verzaagd alvorens per container te worden vervoerd.
 
Verkopen
 
De markt voor plantage teakhout is hoofdzakelijk gelegen in Azië en dan met name in India. Voorheen heeft Floresteca de verkoop zelf georganiseerd om daarmee de markt bekend te maken met het product. Dit bracht echter een aanzienlijk kapitaalsbeslag en risico’s met zich mee. Met ingang van 2017 is het zagen, de verkoop en logistiek daarom overgedragen aan de Teak Resources Company (TRC) met vestigingen in Brazilië en Singapore. Hiermee heeft Floresteca zich verzekerd van aansluiting bij een leidende partij in de internationale handel van plantageteak.

In 2016 en 2017 zijn er plantages verkocht met een omvang van 1.946 ha (2016) en 2.412 ha (2017). De opbrengst van USD 45 miljoen is gebruikt ter aflossing van overbruggingskredieten (ten behoeve van plantageonderhoud) in eerdere jaren verkregen van Amerikaanse pensioenfondsen en voor de financiering van werkkapitaal.
 
Management
 
Door het oogsten van de plantages loopt het totaal areaal plantages onder management het komende decennium geleidelijk terug. In 2017 is daarom ook aan TRC verzocht het management van Floresteca SA in Brazilië over te nemen. De vaste lasten van overhead zijn daarmee flexibel geworden op een per hectare basis. Het uitbesteden van management heeft een gunstig effect op de vaste kosten bij een teruglopend beheerde areaal. Bovendien is er het voordeel dat TRC een bredere internationale klantenkring heeft waarmee TRC zich middels schaalgrootte als specialist kan ontwikkelen. Dit komt het beheren van de Floresteca plantages ten goede.
 
Uitkeren
 
Uit de opbrengst van eindkappen 2016 en 2017 is een totaalbedrag van USD 13,4 miljoen ter beschikking gekomen voor de beleggers in Floresteca. Daarmee is Floresteca een van de weinige teak bedrijven die al daadwerkelijk uitkeren. Deze opbrengsten zijn vooral ten goede gekomen aan de directe beleggers in teakcertificaten. Investeerders die deelnemen in Floresteca BV met obligaties krijgen aflossingen uit obligaties. Deze hangen vooral samen met de jongere plantages die het komend decennium gekapt worden.
 
Toekomst
 
De komende 10 tot 12 jaar is Floresteca SA vooral gericht op het onderhoud en eindkappen van de bestaande plantages met een huidig areaal van 16.500 ha.  De geprognosticeerde omzet hiervan, rekening houdend met 3% prijsstijging teakhout per jaar,  bedraagt USD 350 miljoen.
De netto opbrengst daarvan wordt uitgekeerd aan beleggers in teakcertificaten en aan verstrekkers van leningen (obligatiehouders) in Floresteca BV. De berekende opbrengst voor de laatsten is circa EUR 100 mio voor belastingen. Aangezien opbrengst, expiratiedatums en aflossingsbedragen niet overeenkomen met de overeengekomen voorwaarden zal de eerste helft van 2019 in het teken staan van het overeenkomen van aangepaste leningsvoorwaarden. Met deze herstructurering is al een  begin gemaakt. De reactie van de leninggevers is overwegend positief.

Met de eindkappen in full swing,  de activiteiten van Floresteca SA afgebakend tot louter plantageonderhoud en kappen, en herstructurering van de schuld van Floresteca BV stevig in de steigers kijken wij uit naar een succesvol 2019. Wij danken onze investeerders voor hun betrokkenheid bij onze onderneming. Op basis van al deze voorbereidingen gaan wij met u graag samen op weg naar de 25ste Kerstboom in de historie van Floresteca.

Wij wensen u een fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar.

 


© Floresteca 2023 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement