Floresteca Logo

Postadres
Floresteca B.V.
Postbus 79131
1070 ND Amsterdam

Bezoekadres
Floresteca B.V.
World Trade Center
Stawinskylaan 825
Tower B, 8th floor
1077 XX  Amsterdam

Internet
Website:
www.floresteca.nl

Algemeen:
info@floresteca.nl

Kvk: 34159844

T +31 (0)20-5224455
F +31 (0)20-5224456
Header afbeelding

Nieuwsbrief 37 kerst 2015 

Kerst en nieuwjaar staan voor de deur. Traditioneel een moment van reflectie, het jaar nog eens de revue te laten passeren, en vooruit blikken.

Naar de aard van haar bedrijfsactiviteiten levert Floresteca een positieve bijdrage aan mens, dier en milieu. Gezamenlijk met investeerders kunnen wij het project tot een geweldig Nederlands succes brengen. Op het immateriële vlak kunnen we met trots bogen op vele duizenden arbeidsjaren die zijn gecreëerd, 50.000 ha landgoederen en natuurreservaten die worden beschermd en 30 miljoen teakbomen die CO2 vastleggen. Puur materieel kijken we vooruit naar een zeer significant omzetpotentieel dat ter beschikking staat aan de investeerders die bij Floresteca zijn betrokken.  Op onze webportal vind u meer hierover.

In financiële termen was 2015 voor ons een heel belangrijk jaar. Zo werden bijvoorbeeld de gewenste aanpassing van Floresteca’s Obligatievoorwaarden met succes afgerond. Een meerderheid van de Obligatiehouders heeft ingestemd met het Informatie Memorandum met betrekking tot het Voorstel Wijziging Obligatievoorwaarden Floresteca Nederland (“IM”) en circa 1/3 heeft ingestemd met een verlenging tot januari 2018. Deze constructieve opstelling van de Obligatiehouders geeft Floresteca de noodzakelijke tijd om inkomsten te realiseren.

Inkomsten heeft Floresteca in het verleden vooral gerealiseerd door het verkopen van teakbomen aan beleggers. Deze zogenaamde ‘alternative investment funds’ hebben echter de laatste jaren weinig oog gehad voor beleggen in Floresteca. Gelukkig heeft Floresteca immense plantages aangelegd en kan dan ook omzet realiseren met management services voor beleggers en de teakbomen die in haar eigen bezit zijn.  Door aanpassing van de obligatievoorwaarden en inkomen uit de plantages kunnen wij na een aantal moeilijke jaren weer met vertrouwen uitkijken naar 2016 en daaropvolgende jaren.

Ook de samenwerking met de Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland (SOFN) werpt haar vruchten af. SOFN is bij de introductie van het IM in het leven geroepen om de belangen van Obligatiehouders te kunnen dienen en een communicatiekanaal tussen Floresteca en Obligatiehouders te vormen.  Afgelopen oktober heeft SOFN alle Obligatiehouders uitgenodigd voor haar jaarlijkse informatie bijeenkomst te Utrecht. Floresteca heeft daarbij een verdere toelichting gegeven op haar bosbouwactiviteiten en cash flow vooruitzichten.  Een grote groep Obligatiehouders was aanwezig en deze betrokkenheid is zeer positief te noemen.

Het vierde kwartaal van 2015 is voor Floresteca een ‘game changer’ gebleken. Gedurende de laatste 20 jaren heeft onze dochteronderneming in Brazilië uitsluitend teakbomen aangeplant en onderhouden. Onderdeel van het onderhoud is het zogenaamde uitdunnen, waarbij de mindere bomen worden verwijderd om de zogenaamde toekomstbomen -met rechte dikke stammen- tot volwassenheid te laten komen. De gecumuleerde kapopbrengsten uit dunningen bedroegen de afgelopen 10 jaar circa 25 miljoen dollar.  Met deze opbrengsten en een aanvullende bankfinanciering kon Floresteca de plantages voor haar investeerders onderhouden en zich voorbereiden op de eindkap. In het laatste kwartaal van dit jaar heeft voor het eerst in de geschiedenis van Floresteca een eerste eindkap plaatsgevonden. Er werden 300 hectare gerooid die heel mooie stammen opleverden.  Een foto daarvan plaatsen wij met gepaste trots op deze kerstgroet.

Vanaf komend jaar 2016 zal Floresteca jaarlijks meer dan 1.000 hectare per jaar rooien. Daarmee komt voor de beleggers van het eerste uur de uitkering van hun rendement op gang. In een later stadium worden de eigen hectares van Floresteca gekapt en kunnen deze inkomsten worden aangewend voor de aflossing van de Obligaties portefeuille. Aanvang 2016 zal Floresteca tevens haar bedrijfsstructuur aanpassen aan nieuwe Braziliaanse belastingwetten wat een besparing van een kleine 10% oplevert. Dat heeft een positief effect op de betalingsruimte voor Obligatiehouders.


Al met al hebben wij gezamenlijk dit jaar een belangrijke mijlpaal gehaald en verheugen ons op de toekomstige ontwikkelingen. Wij willen U bedanken voor het in ons gesteld vertrouwen en

WIJ WENSEN U EEN FIJNE KERST EN EEN GELUKKIG 2016.


het Floresteca team

Gewijzigde openingstijden: ons kantoor zal van 24 december 2015 t/m 3 januari 2016  gesloten zijn.

 


© Floresteca 2023 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement