Floresteca Logo

Nieuwsbrief 42 Kerst 2019

 

Floresteca BV kijkt terug op een bewogen jaar. In april zagen wij ons genoodzaakt de Rechtbank Amsterdam te verzoeken ons uitstel van betaling te verlenen. Immers Floresteca BV kon op korte termijn niet voldoen aan de oplopende opeisbare vorderingen van obligatiehouders.

Bij dit verzoek tot verlening van surseance heeft Floresteca B.V. een Crediteurenakkoord aangeboden met daarin een reddingsplan voor de onderneming. Doel van dit plan is nieuwe afspraken tussen Floresteca BV en crediteuren te maken voor de lange termijn. Hiermee behouden crediteuren uitzicht op een zo hoog mogelijke opbrengst en verkrijgen, via een belangenstichting, inzicht en inspraak. Zeer verheugend was dat ten overstaan van de rechtbank bijna alle erkende en toegelaten crediteuren (96 %) dit reddingsplan hebben omarmd. Een klein aantal obligatiehouders heeft nog hoger beroep aangetekend. Maar ook het Gerechtshof te Amsterdam heeft in november het Crediteurenakkoord bekrachtigd. Tegen deze beslissing is geen cassatie bij de Hoge Raad aangetekend. Daarmee zijn de nieuwe afspraken zoals vastgelegd in het Akkoord tussen Floresteca BV en haar crediteuren een feit.

Op deze plek spreken wij graag onze dankbaarheid uit aan alle deelnemers die het Akkoord hebben gesteund. Bijzondere dank ook aan de vertegenwoordigers van de obligatiehouders die bergen werk hebben verzet om tot dit resultaat te komen.

Ongetwijfeld staan ons de komende jaren nog velerlei uitdagingen te wachten. Wij verheugen ons er echter op om samen met uw belangenvertegenwoordigers Stichting Crediteuren Floresteca Nederland (SCFN) en Stichting Onderpanden Crediteuren Floresteca (SOCF) voor u aan de slag te gaan.
 
Wij wensen u fijne feestdagen een gelukkig 2020!
 
Team Floresteca

 

 

23-12-2019

Recenter nieuwsberichtOuder nieuwsbericht

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord

wachtwoord vergeten?


© Floresteca 2023 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement