Floresteca Logo

Postadres
Floresteca B.V.
Postbus 79131
1070 ND Amsterdam

Bezoekadres
Floresteca B.V.
World Trade Center
Stawinskylaan 825
Tower B, 8th floor
1077 XX  Amsterdam

Internet
Website:
www.floresteca.nl

Algemeen:
info@floresteca.nl

Kvk: 34159844

T +31 (0)20-5224455
F +31 (0)20-5224456
Header afbeelding

Nieuwsbrief 39 Oogsttijd!Een oud Nederlands gezegde luidt; “Wie zaait, zal oogsten”. Dat geldt ook voor plantage bosbouw.


Innoverende Hollanders
Bosbouw is een kwestie van lange adem. Zeker bij de teelt van teakhout. Traditioneel bedragen de rotatietijden in de van oudsher bekende productielanden Indonesië en Myanmar 40 jaar tot wel 100 jaar. 

Een paar decennia geleden kwamen innoverende Hollanders met een idee om de efficiency-slag, die in moderne agrarische landen was gemaakt, in gewassenteelt - met Nederland vaak vooroplopend -  ook toe te passen op de tot dan toe ouderwetse teelt van teakbomen. Vanwege het perfecte klimaat, stabiele politieke omstandigheden en beschikbaarheid van gemotiveerd en deskundig personeel werd daarbij niet gekozen voor Azië of Afrika, maar voor Midden en Zuid-Amerika.


1994 – 2017: Investeerders en Floresteca zaaien!
Floresteca legde zich, als grootste initiatiefnemer, geheel toe op aanplant in Mato Grosso, gelegen op 2.000 km van de kust, in de binnenlanden van Brazilië. Daar golden, naast de eerdergenoemde overwegingen, immers nog een drietal aanvullende positieve factoren.

Op de eerste plaats was en is Brazilië één van de grootste producenten van productiehout, zoals eucalyptus en grenen, waardoor er veel en baanbrekende technische kennis over plantage-bosbouw aanwezig is.

Op de tweede plaats biedt het uitgestrekte Mato Grosso, in het tropische Brazilië, als één van de weinige mondiale landbouwgebieden, de beschikbaarheid van zéér ruim bemeten aaneengesloten arealen vruchtbare grond van soms wel duizenden hectares. In andere landen is deze grond veelal voorbehouden aan de productie van korte termijn voedselgewassen, vooral in die landen waar de bevolkingsdruk groot is. Een nadeel van onze locatie is weliswaar de grote afstand tot de afzetmarkten, waardoor de logistieke kosten relatief hoog uitpakken. De logistieke kosten drukken echter alleen op de kosten aan het eind en brengen daardoor minder risico met zich mee. De kosten van aanplant en onderhoud liggen vooral in de risicovolle beginfase. Het schaalvoordeel van semi-machinale bewerking van grote landerijen brengt een groot kostenvoordeel per m3 productiehout met zich mee.

Last, but not least, was voor de keuze van belang dat er door de grootschalige productie van duurzaam FSC-gecertificeerd teakhout, een enorme bijdrage aan het behoud van natuurreservaten geleverd en het scheppen van werkgelegenheid verschaft kon worden.

In cijfers uitgedrukt is er bij Floresteca in Brazilië tot nog toe:
• 24 duizend ha teak aangeplant.
• 30 duizend ha natuurreservaten beschermd.
• 24 miljoen kg CO2 vastgelegd.
• 15 duizend manjaren werk verschaft.
• 10 miljoen dollar cash winst voor beleggers gerealiseerd.
• 500 miljoen USD omzetpotentieel voor de komende 15 jaar aanwezig.

Dit zijn cijfers waar Floresteca en haar investeerders trots op mogen zijn!


2016: Het oogsten is begonnen!
Het uit de VOC-tijd stammende 'De cost gaet voor de baet uyt' is eveneens van toepassing.
De mogelijkheid om dit project te creëren is alleen maar mogelijk geweest door de durf van veelal Nederlandse beleggers, die een risicovolle investering aandurfden en zich tegelijkertijd wilden bekommeren om het behoud van natuur en zorg voor mensen. Voor het eerst in de bijna 25-jarige geschiedenis van Floresteca kan nu eindelijk gemeld worden dat in 2016 de eerste eindkap van enkele plantages is afgerond. De beleggers van het eerste uur gaan daarvan nu de revenuen uitgekeerd krijgen.


Uitkeringen uit Silas95 en K8; ruim 7 miljoen Euro!
Pas bij de eindkap kan de balans worden opgemaakt van het netto exploitatieresultaat van een specifieke plantage. Vooruitlopend op het door externe accountants geverifieerde Kapopbrengsten Rapport over het jaar 2016, hierbij een korte update ten aanzien van de eerste eindkappen.

De eindkap van de projecten Silas 95 en K8 is inmiddels succesvol en in zijn geheel afgerond. De totale netto-opbrengst van de projecten na kosten en belastingen bedragen ruim 7 miljoen Euro. In samenspraak met de Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (Satt) wordt op dit moment het uitbetalingstraject aan de investeerders voorbereid. Dit betekent dat de investeerders in deze projecten de komende periode benaderd zullen worden voor het overboeken van de uitbetalingen. De specificaties van de dunningen door Floresteca en exploitatieresultaten van afgeronde projecten, zullen worden gerapporteerd in het Kapopbrengsten Rapport 2016. Dit rapport zal, zoals ieder jaar te doen gebruikelijk, medio april op onze website www.floresteca.nl worden gepubliceerd.


Film eindkap Silas in “Full swing”© Floresteca 2022 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement