Floresteca Logo

Persbericht - Gerechtshof Amsterdam bekrachtigt homologatiebesluit RechtbankOp 23 april 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam voorlopige surseance van betaling verleend aan Floresteca B.V. Bij het verzoek tot verlening van voorlopige surseance van betaling heeft Floresteca B.V. een ontwerpakkoord gevoegd. Bij een stemming van crediteuren ten overstaan van de rechtbank heeft ruim 96 % van de erkende en toegelaten crediteuren voor het akkoord  gestemd. Het akkoord is vervolgens ter homologatie (algemeen verbindend verklaren) aan de Rechtbank Amsterdam voorgelegd. Bij beslissing van 28 augustus 2019 heeft de rechtbank Amsterdam het akkoord vervolgens gehomologeerd.

Vervolgens hebben 22 van de 839 crediteuren in één gezamenlijk beroepsschrift op 5 september bij het Gerechtshof te Amsterdam een hoger beroep aangetekend tegen het de beslissing van de Rechtbank.

Bij beschikking van 26 november 2019 heeft het Gerechtshof de eerdere beslissing van de Rechtbank bekrachtigd. De beschikking treft u aan onder Crediteuren Akkoord op uw Floresteca web portal. Van deze beschikking kunnen de partijen die in het ongelijk zijn gesteld gedurende acht dagen na de dag van de uitspraak beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad in Den Haag. Wij houden u van het verdere verloop op de hoogte.

 

Hoogachtend,
 
Team Floresteca
 
 

27-11-2019

Recenter nieuwsberichtOuder nieuwsbericht

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord
   

wachtwoord vergeten?

© Floresteca 2019 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement