Floresteca Logo

Persbericht - Rechtbank Amsterdam homologeert het crediteurenakkoord van Floresteca BV


Op 23 april 2019 heeft de rechtbank Amsterdam voorlopige surseance van betaling verleend aan Floresteca B.V. Daarbij zijn mr. A. van Hees en mr. J.E.P.A. van Hooff tot bewindvoerders benoemd. De rechter-commissaris is mr. A.E. de Vos.

Bij het verzoek tot verlening van voorlopige surseance van betaling heeft Floresteca B.V. een ontwerpakkoord gevoegd.

Op 25 juli 2019 heeft de stemming over het ontwerpakkoord plaatsgevonden. Het door Floresteca aangeboden akkoord is daarbij aangenomen met een ruime meerderheid van crediteuren die 96,43% van het bedrag van de erkende en toegelaten schuldvorderingen vertegenwoordigen.
 
Het akkoord is vervolgens ter homologatie (algemeen verbindend verklaren) aan de rechtbank Amsterdam voorgelegd en behandeld bij zitting van 21 augustus 2019. Bij vonnis van 28 augustus 2019 heeft de rechtbank Amsterdam het akkoord gehomologeerd voor alle schuldeisers ten aanzien waarvan de surseance van betaling werkt, ook voor schuldeisers die geen vordering hebben ingediend. Een en ander betekent dat het akkoord verbindend wordt voor de relevante partijen en de surseance eindigt zodra de homologatie in kracht van gewijsde is gegaan ex artikel 276 Fw.

Verdere informatieverstrekking over de surseance van betaling en het akkoord vindt plaats op uw persoonlijke web-portal (na inloggen) onder “Crediteuren Akkoord”.

 

29-08-2019

Recenter nieuwsberichtOuder nieuwsbericht

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord
   

wachtwoord vergeten?

© Floresteca 2019 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement