Floresteca Logo

Persbericht - voorlopige surseance Floresteca B.V.

 
Op 23 april 2019 heeft de rechtbank Amsterdam voorlopige surseance van betaling verleend aan Floresteca B.V. Daarbij zijn mr. A. van Hees en mr. J.E.P.A. van Hooff tot bewindvoerders benoemd. De rechter-commissaris is mr. A.E. de Vos.

Bij het verzoek tot verlening van voorlopige surseance van betaling heeft Floresteca B.V. een ontwerpakkoord gevoegd. Dat ontwerpakkoord is neergelegd ter griffie van de rechtbank Amsterdam ter kosteloze inzage van een ieder.

Om te kunnen stemmen over het ontwerpakkoord dienen schuldeisers van Floresteca B.V. – behalve schuldeisers die aanspraak maken op een voorrecht, retentierecht, pandrecht of hypotheekrecht – hun vordering uiterlijk op 22 mei 2019 bij de bewindvoerders in te dienen. Zij worden hierover separaat ingelicht.

Op 6 juni 2019 om 9.30 uur is de schuldeisersvergadering waarop over het ontwerpakkoord zal worden gestemd door de toegelaten schuldeisers. De locatie van de schuldeisersvergadering zal op een later moment bekend worden gemaakt.

Indien het akkoord door een meerderheid van schuldeisers (zowel in aantal als in bedrag) wordt aangenomen, alsmede in het geval voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 268a Faillissementswet, zal het ter homologatie aan de rechtbank Amsterdam worden voorgelegd. Indien de rechtbank Amsterdam het akkoord homologeert, is het akkoord verbindend voor alle schuldeisers ten aanzien waarvan de surseance van betaling werkt, ook voor schuldeisers die geen vordering hebben ingediend.

Verdere informatieverstrekking over de voorlopige surseance van betaling van Floresteca zal plaatsvinden op uw persoonlijke web-portal (na inloggen) onder “Crediteuren Akkoord”. Eventuele vragen kunnen worden gericht aan floresteca@stibbe.com.

 

30-04-2019

Recenter nieuwsberichtOuder nieuwsbericht

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord
   

wachtwoord vergeten?

© Floresteca 2019 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement