Floresteca Logo

Nieuwsbericht januari 2013Eind januari heeft Floresteca BV een bedrag van Euro 250.000,-- beschikbaar voor de eerste kwartaaluitkering aan Obligatiehouders. Aan de Obligatiehouders die ingetekend hebben op de Wijziging Obligatievoorwaarden Floresteca Nederland wordt, naar evenredigheid van hun vordering in het geheel, een eerste uitbetaling gedaan.

Op de totale Uitstaande Hoofdsom is deze kwartaalbetaling, nog een zeer bescheiden percentage van gemiddeld 0,51%. Bij een voortzetting van dit schema zal dit op jaarbasis neerkomen op 2,4%. Door verkopen van in het veld staande teakbomen aan beleggingsmaatschappijen en door resultaten uit de kappen, streven we ernaar over het gehele jaar 2013 tussen de 5 en 10% op de Uitstaande Hoofdsom uit te keren. De uitkomst van de uitkeringen is echter uiteindelijk afhankelijk van de omzet die daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Op uw persoonlijke pagina, toegankelijk met uw gebruikersnaam en wachtwoord, kunt u het verloop van de betalingen volgen.

Uiteraard zou Floresteca BV bij voorkeur alle Obligatiehouders in het geheel op de overeengekomen Expiratiedatum (hebben) willen uitkeren. Door langdurig tekort aan omzet is dat helaas niet mogelijk. In het Informatie Memorandum hebben wij de scenario’s geschetst die wij realistisch achten met betrekking tot het tijdsbestek dat nodig blijkt om de te wijzigen Obligatieprogramma’s volledig af te lossen. Wij realiseren ons dat sommige Obligatiehouders door de vertraging met hun financiële planning in de knoop kunnen komen. Dat spijt ons, en we doen er dan ook alles aan om het schip vlot te trekken. Dat kunnen we echter alleen met uw medewerking.

Inmiddels heeft bijna 60% van de Obligatiehouders ingetekend op het Wijzigingsvoorstel. Wij hopen dat de overige Obligatiehouders zich eveneens akkoord verklaren en in de volgende betalingsronde van april opgenomen kunnen worden.

Voor het realiseren van omzet, en daarmee betalingen aan Obligatiehouders, worden de teakbomen van Floresteca BV zoveel mogelijk, en zo snel mogelijk, aan beleggingsinstellingen verkocht. Om deze omzet mogelijk te maken is het nodig dat de obligatiehouders hun onderpand ter beschikking stellen aan de Stichting Onderpanden Floresteca. Via deze stichting worden de teakbomen in onderpand dan stap voor stap uitgepond ten behoeve van de Obligatiehouders die zich akkoord hebben verklaard met het Wijzigingsvoorstel en daarmee in deze stichting deelnemen. Obligatiehouders die (nog) niet hebben ingetekend op het Wijzigingsvoorstel kunnen uiteraard niet uitgekeerd worden uit het onderpand van diegene die wel meedoen. Voor een goede afwikkeling van de obligaties is het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk Obligatiehouders akkoord gaan met de benodigde herstructurering.

In overleg met de Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland, die functioneert als overlegorgaan tussen de deelnemende Obligatiehouders en Floresteca BV, zal er in April 2013 een kwartaalrapportage worden opgesteld met betrekking tot omzet, kosten, inhoudingen en uitkeringen. Deze rapportage wordt tevens op onze website gepubliceerd op uw persoonlijke pagina.

In de stichtingen die hier zijn genoemd zal de komende maanden het bestuur benoemd worden. Obligatiehouders die zich kandidaat stellen kunnen dit melden per e-mail. Alle kandidaten zullen worden opgeroepen. Zij zullen uit hun midden het bestuur voordragen.

Wij zullen op deze pagina regelmatig nieuwsitems plaatsen. Wij bevelen u van harte aan de verdere ontwikkelingen op deze site te volgen. Indien u vragen heeft bent u altijd welkom deze te stellen via info@floresteca. nl of 020 5224455.


*waar in de tekst begrippen met een hoofdletter worden aangeduid wordt gerefereerd aan definities gebruikt in het Informatie Memorandum met betrekking tot het Voorstel tot Wijziging Obligatievoorwaarden Floresteca Nederland – Juni 2012

 

11-01-2013

Recenter nieuwsberichtOuder nieuwsbericht

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord

wachtwoord vergeten?


© Floresteca 2023 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement