Floresteca Logo

Nieuwsbrief 35 Kerst 2013

Het einde van het jaar is in zicht en met de feestdagen voor de deur gaan we allemaal een tijd tegemoet van terugblikken en vooruitkijken.

Het jaar 2013 was voor Floresteca een jaar met twee gezichten. De financiële markten waren nog zeer zwak. Dat heeft een directe negatieve invloed gehad op de omzet die Floresteca kon realiseren met verkoop van plantages aan beleggers. De operationele kosten van het bedrijf konden gelukkig worden gedekt waardoor continuïteit gewaarborgd werd. De betalingen op de uitstaande obligatieleningen zijn echter zeer gering gebleven. 

Het goede nieuws in 2013 was dat een overgrote meerderheid van de obligatiehouders aan Floresteca het vertrouwen heeft gegeven om mee te werken aan een strategie waarmee het bedrijf tot bloei kan komen en alle obligatiehouders op termijn kunnen worden uitbetaald.  Er is daarover veel contact geweest met de obligatiehouders. In dat kader is in 2013 ook de Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland opgericht. Deze stichting -van en voor obligatiehouders- fungeert als overlegorgaan tussen Floresteca en obligatiehouders. Het bestuur, dat volledig is samengesteld uit obligatiehouders, onderhoudt nauw contact met de directie van Floresteca en beoordeelt onder andere de financiële kwartaalrapportages. Meer informatie over deze stichting vindt u op de website sofn.nl.

Door gezamenlijk met de obligatiehouders overeenstemming te bereiken over een wijziging in de obligatievoorwaarden vindt er een verlenging van de aflossingstermijn plaats. Hierdoor krijgt Floresteca de tijd om te werken aan omzet uit verkoop van plantages aan beleggers en/of kapopbrengsten die op de langere termijn worden gerealiseerd. Deze omzet wordt gebruikt om de obligaties af te lossen.

In juli 2012 heeft Floresteca BV in dat kader een Informatie Memorandum met betrekking tot het Voorstel tot Wijziging Obligatievoorwaarden uitgebracht. Ruim 60% van de obligatiehouders heeft hier akkoord op gegeven. Daarnaast heeft onlangs een kleine 25% van de obligatiehouders zich, via belangengroeperingen BFRG en Werkgroep Floresteca, in principe akkoord verklaard met een verlenging van de obligatietermijnen voor een periode van 5 jaar met een optie op 5 jaar extra verlenging.  In het eerste kwartaal van 2014 zullen de wijzigingen in overleg met de obligatiehouders formeel worden vastgelegd.

Als we vooruitblikken naar 2014 zien we een aantal lichtpunten ten aanzien van een aarzelend herstel van de economie.  Dat zou een gunstige invloed kunnen hebben op de omzet van Floresteca. In elk geval zien we dat de Aziatische markten, waar ons hout naar toe wordt geëxporteerd, stabiel blijven en teakhout in de huizenbouw volop wordt gebruikt. Met name voor de volwassen stammen, die wij over enkele jaren kunnen gaan rooien, voorzien wij dan ook een sterke vraag.

Graag willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u ons in 2013 heeft geschonken.
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuw Jaar.Floresteca Service Team

In verband met verplichte snipperdagen is ons kantoor van 25 december tot en met 1 januari gesloten.

23-12-2013

Recenter nieuwsberichtOuder nieuwsbericht

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord

wachtwoord vergeten?


© Floresteca 2022 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement